Család- és szülőkonzultáció

Család-, mozaikcsalád- és szülőkonzultáció

Fókuszban az erőforrás és a megoldás

Új megoldások a családi egyensúly helyreállításához

Poór Judit Párkapcsolat Ikon
Mi az a családkonzultáció?

A konzultáció során a célunk az, hogy megfelelő megoldást találjunk az együttélés során felmerülő konfliktusokra, problémákra. Segítek rálátni arra, hogy mi vezetett a családban a korábban meglévő egyensúly megbomlásához, vagy elakadáshoz.

Megnézzük, hogy hogyan működik a család (nem a miérteket firtatjuk), hogyan tartjátok fent, mint család együtt a kialakult helyzetet. Az életciklusok központi szerepe mentén ránézünk arra is, hogy amelyik családi életciklusban tartotok éppen, hol jelentkezhettek elakadások. Rátekintünk arra is, hogy a “transzgenerációs minták”, vagyis az előző generációk mintáinak szerepe hogyan alakul a család életében.

A rendszerszemléletű családkonzultáció erőforrás központú, azt fogjuk megkeresni, hogy az életetekben mi megy jól, mivel vagytok elégedettek, mire lehet építeni.

Megnézzük, hogyan lehet a kialakult helyzeten változtatni és egy elfogadható, megnyugtató kapcsolatot alakítani.

Poór Judit Párkapcsolat Ikon
Családkonzultáció háttere

A családterápia egy olyan rendszerszemléletű irányzat, mely a személyek közötti kapcsolati összefüggések megfigyelése, megértése által a család egészének működésére koncentrál. Bármely családtag, vagy családtagok esetén merül fel probléma, az valamilyen módon hatással van a család többi tagjára is. A nehézségek, elakadások megoldása érdekében a figyelem fókuszában a családi rendszerre jellemző kommunikációs minták, viselkedési szokások és a család életében éppen aktuális életciklus jellegzetességei állnak. A személyen belüli jelenségekről a hangsúly a személyek közötti kapcsolati összefüggésekre helyeződik.

Mivel a családi életciklusok megélése során a család feladata az állandóság biztosítása mellett a változás lehetővé tétele is; az egyensúly megtartása közben, a folyamatos alkalmazkodás során zavar támadhat a családi működésben. A korábban sikeresen alkalmazott megoldások már nem érik el a kívánt hatást, nem töltik el megelégedettséggel a családtagokat. Új útvonalat kell keresni, ahol újabb szabályok és újabb megoldási módok lehetővé teszik az egyensúly helyreállását. Ez a folyamat, mely minden család életében több alkalommal előfordul, meghaladhatja a család teherbírását. Vannak váratlan élethelyzetek is, melyek kibillenhetik a családi egyensúlyt (pl.: váratlan haláleset, válási krízis). Az egyensúly sokszor magától helyreáll, de a folyamatot segíthetik barátaink, tágabb családtagjaink, vagy szakemberek is.

A családkonzultáció segíthet, ha a család egy tagjánál alakult ki valamilyen probléma, és ő a családdal együtt él, és a kialakult helyzet hatással van az együtt élő, vagy akár a tágabb család tagjaira is (például tanulási zavar alakult ki a gyereknél, betegséggel küzd valaki a családban). Megkönnyítheti az előrelépést olyan nehezen megfogalmazható helyzetekben is, amikor sok vita, veszekedés van a családtagok között, de ezek okait nem sikerül konkrétabban megfogalmazni (pl.: szülő-gyerek, testvér konfliktusok, párkapcsolati krízis).

A konzultáció hozzásegíti a nehézségekkel szembesülő párokat, családokat, szülőket, hogy problémáikra rálássanak, megoldhassák azokat, ezáltal pedig boldogabb, harmonikusabb életet alakíthassanak ki maguk és gyermekeik számára.

Poór Judit Párkapcsolat Ikon
Mikor ajánlott a családkonzultáció?
Poór Judit Párkapcsolat Ikon
A családkonzultáció folyamata

A családkonzultációban általában kéthetente találkozunk, a családtagok részvételével zajlanak az ülések. Az első pár ülésen a nehézségek, problémák feltárása, megbeszélése történik, majd ezt követően konkrét célt tűzünk (jelölünk) ki, amin a család a támogatásommal dolgozni tud.

Miután megfogalmaztuk a célt, megállapodunk az ülések számában. A további üléseken a különböző családterápiás módszereket fogok alkalmazni, sor kerül a családfák, családi mintázatok áttekintésére; a kapcsolatok történetére, valamint a bevált és kudarcot vallott problémamegoldási módok elemzésére.

Fontos, hogy a családkonzultáció során a család minden tagja elmondhassa véleményét. Általában akik a legérintettebbek a problémában, azok vannak jelen az üléseken, így akár több generáció is jelen lehet.

Jó célkitűzés esetén mindenki szívesen tesz a cél elérése érdekében valamit, és így kölcsönösen fogjátok egymást segíteni a változás elérésében. A lehetséges megoldások közül mindenki vállal valamit. Különböző elképzelések esetén biztató első lépés lesz, ha sikerül közös célt megfogalmazni, megteremteni az együttműködés feltételeit. Konzulensként nem bevált recepteket fogok adni nektek, hanem inkább kérdezni fogok, és veletek együtt megkeresni a legmegfelelőbb megoldást.